I libri della Romania Cărțile României 2021 • Terzo Binario News

Coordinati dalla prof.ssa Angela Nicoara gli allievi del corso di lingua cultura e civiltà romena delle classi 5A e 5C Scuola primaria della “Corrado Melone” di Ladispoli hanno realizzato un eBook dal titolo “I Libri della Romania- Cărțile României” come conlcusione di un progetto educativo ed innovativo che è stato pubblicato sulla Piattaforma “Vatra Digitală Românească – Casa Digitale Romena” come secondo volume “Munţii Carpaţi – i Monti Carpazi”.

Le bellezze della Romania hanno preso vita nel mondo virtuale in 10 libri formato eBook, scritti dagli alunni e per gli alunni curiosi e appassionati della Romania. In questi 10 volumi gli alunni di Spagna e Italia hanno scoperto e descritto il Mar Nero, i Monti Carpazi, il fiume Danubio e il suo delta, i Daci ed i Romani, le tradizioni e le abitudini romene, diverse poesie e storie romene per i bambini, i castelli, le fortezze, le importanti città, numerose personalità della cultura romena.

Il secondo volume realizzato dai nostri meloncini, “Munţii Carpaţi – i Monti Carpazi”, è composto da 15 sottocapitoli per i quali i ragazzi della Melone hanno lavorato con interesse e piacere durante le ore di corso LCCR, sia in orario curricolare che extracurricolare. In questi sottocapitoli hanno presentato la posizione geografica dei monti Carpazi, il clima, la flora e la fauna, il cibo, le curiosità e anche una pagina con i sentimenti personali dopo questa importante ricerca riguardo la zona di montagna dove parte dei ragazzi tornano dai nonni oppure desiderano visitarla in un futuro prossimo. Hanno fatto delle ricerche, delle scoperete, hanno raccolto dati ed immagini e poi hanno concluso il loro libro con un album dei loro disegni rappresentativi sui monti Carpazi. 

Da ricordare che i coautori del libro, i bravissimi allievi delle quinte A e C, Bîşcǎ Bianca Elena, Bobiţǎ Raffaella, Bogdan Darius, Cestié Sofia, Coppo Sergio Renato, Dǎnilǎ Livia Cǎtǎlina, De Daro Rachele, Di Ianne Giulia, Di Meo Giorgia, Di Meo Giulia, Fradkin Christian, Khadiri Sofia, Lepǎdǎtescu Gabriele, Marongiu Letizia, Pîrcǎlabu Giulio-Davide, Plastin Sara Iasmina, Ranucci Manila, Savu Maria Flavia, Singh Gurleen, Tiozzo Gaia Maria, Zele Dario Marin, sono gli alunni che seguono le attività del corso LCCR dal 2014, dalla Scuola dell’Infanzia, nell’orario curricolare, nella loro Scuola “Corrado Melone”.

Si ringrazia per la collaborazione e coerente sostegno nello svolgimento delle attività LCCR e per i successi riscontrati tutti gli allievi, i loro genitori, le docenti Maria Di Modugno, Sonia Scarcelli, Assunta Musio, Patrizia Zanoli e sopratutto il DS, prof. Riccardo Agresti.

“I Libri della Romania – Cărțile României” ci parlano del paese europeo, la Romania, visto con gli occhi dei ragazzi di oggi e per i loro coetani, un progetto innovativo dettato dalla nuova didattica digitale integrata.

Vol 1, Marea Neagră – Mar Nero, coordinatore del progetto, prof.ssa Elena Mihaela Bogdan, Spagna

https://www.flipsnack.com/VatraDigitalaRomaneasca/c-r-ile-rom-niei-vol-1-marea-neagr.html

Vol 2, Munţii Carpaţi – i Monti Carpazi, coordinatore prof.ssa Angela Nicoara, Italia

https://www.flipsnack.com/VatraDigitalaRomaneasca/mun-ii-carpa-i-vol-2-c-r-ile-rom-niei.html

Vol 3, Dunărea şi Delta Dunării – il Danubio e il Delta del Danubio, coordinatore prof.ssa Ornella Ivan, Spagna

https://www.flipsnack.com/VatraDigitalaRomaneasca/dun-rea-i-delta-dun-rii.html?fbclid=IwAR16EJjEsKbpjSjV2Qwmq1t2bekeL3uBMLbhL9J3Ufspgd4Lf8VU3lboons

Vol. 4, Oraşele României – Le città della Romania, coordinatore prof.ssa Rodica Brezae, Spagna

https://www.flipsnack.com/LccrVatraDigitalaRomaneasca/ora-e-c-r-ile-rom-niei.html?fbclid=IwAR0RSQ1cGaS8l6lFu5ZZMMMwWkfNAfTFkFNYmsvU-sXf7PUCKXgCGCVpf0c

Vol. 5, Obiceiuri şi tradiții din România – Abitudini e tradizioni della Romania, coordinatrice prof.ssa Lucia Ileana Pop, Italia

https://www.flipsnack.com/LccrVatraDigitalaRomaneasca/cartea-tradi-iilor-i-obiceiurilor-rom-ne-ti.html?fbclid=IwAR0MtWpGFFjGTQuNCrwvWl0VPKlYn82chCcmxa8XQ6g0stIlptJ88Kop44E

Vol. 6, Personaje din poveştile româneşti pentru copii – Personaggi dalle fiabe per i bambini, coordinatrice prof.ssa Marioara Panaite, Spagna

https://www.flipsnack.com/LccrVatraDigitalaRomaneasca/cartea-povestilor-romanesti.html?fbclid=IwAR2fCMfnxFOxg7cixOsbJr28lJgNro-ahhDI8gqiyaEuIUi37tpaguqiK50

Vol. 7, Poezii din literatura română pentru copii – Poesie per i bambini, coordinatrice prof.ssa Mariana Toma şi Sanda Mariana Schuller, Spagna

https://www.flipsnack.com/BD5AC777C6F/poezii-pentru-copii-c-r-ile-rom-niei.html?fbclid=IwAR1kd0drKNm_Zo4d_XSygcMS2DY7AZD-P9Xo5wOwuS3ZbziVtW8xfwzwRa8

Vol. 8, Personalități ale culturii româneşti – personalità della cultura romena, coordinatori, prof.sse Carmen Elena Pogonici şi Octavia Iancu, Spagna

https://www.flipsnack.com/BD5AC777C6F/volumul-8-personalit-i-ale-culturii-rom.html?fbclid=IwAR0vIRHIMn7wRCOOknrW4mmdYgg6vMkzDLJW39lfgC-9u7e-MP16YS9nlkU

Vol. 9, Dacii şi romanii – i Daci e i romani, coordinatori, prof.sse Vali Belcea şi Mirela Iuliana Bondoc, Spagna

https://www.flipsnack.com/BD5AC777C6F/c-r-ile-rom-niei-dacii-i-romanii.html?fbclid=IwAR1HNNWRWTeydqKeJ1kI-M1nPr_2hE6nLKtjtPj39w-HRDpJeGC7JPfieKs

Vol. 10, Principii medievali. Cetăți şi castele din România – principi mediovali, le fortezze ed i castelli, coordinatrice prof.ssa Anca Maria Crăciun, Spagna

https://www.flipsnack.com/Lccr2021VDR/cartile-rom-niei-principi-medievali-casele-din-romania.html

Frumusețile României au prins viață în lumea virtuală în 10 cărți format eBook, scrise de noi, pentru noi și pentru toți copiii curioși și pasionați de România. Se numesc “Cărțile României” și ne vorbesc despre Munții Carpați, despre Dunăre și Marea Neagră, despre daci și despre romani, despre artă și tradiții romanești, despre poezii și povești pentru copii, despre castele și orașe ale României. 

“Cărțile României” – un proiect educativ, inovator ṣi autentic în Diaspora românească! Cele 10 volume vorbesc despre o ţară europeană, România, văzută cu ochii elevilor de azi, realizată pentru coetanii lor şi dictată de o didactică digitală mixtă, integratoare.

Vă recomandăm cu drag să citiți “Cărțile României” pentru că ne vorbesc despre România, țara de acasă!

1. Marea Neagră ne așteaptă în fiecare an să facem castele de nisip cu turnuri și porți înalte. Nisipul fin al plajelor sale străluceṣte ṣi ne aşteaptă să alergăm pe malul mării sau să ne încălzim la soare. Marea ne aplaudă cu valurile ei pentru că se bucură de venirea noastră! 

Dar până la o nouă revedere vă invităm să răsfoiți primul volum dedicat Mării Negre din “Cărțile României”. 

https://www.flipsnack.com/VatraDigitalaRomaneasca/c-r-ile-rom-niei-vol-1-marea-neagr.html

2. Munții Carpați sunt coloana vertebrală a României. Sunt locul în care s-a născut poporul român. Sunt “acasă” și noi suntem bucuroși să îi regăsim în vacanțe sau în călătoriile noastre spre cunoaștere! 

Vă prezentăm volumul a doilea al “Cărților României” realizat de copii din Italia – Munții Carpați. 

https://www.flipsnack.com/VatraDigitalaRomaneasca/mun-ii-carpa-i-vol-2-c-r-ile-rom-niei.html

3. Dunărea și Delta Dunării, volumul al treilea al “Cărților României” aduce în atenția noastră printr-o prezentare accesibilă și un conținut clar și ușor de înțeles, frumusețile și bogățiile fluviului. Dunărea cea “albastră” este fluviul care ne leagă de Europa iar Delta Dunării este un adevărat paradis, unde totul este atât de plin de viață, de vrajă și de măreție. Locuri în care să te pierzi printre liane și nuferi sau să te cufunzi în reflecții până dincolo de apusul soarelui. Lectură plăcută!

https://www.flipsnack.com/VatraDigitalaRomaneasca/dun-rea-i-delta-dun-rii.html?fbclid=IwAR16EJjEsKbpjSjV2Qwmq1t2bekeL3uBMLbhL9J3Ufspgd4Lf8VU3lboons

4. Munții Carpați și Marea Neagră, Dunărea și Delta Dunării sunt coordonatele care au constituit de-a lungul timpului vatra românească. Aici s-a născut poporul român și încet, încet s-au ridicat satele și orașele României. Descoperiți-le! Oraşele … pe hartă…sunt ca stelele pe cer, puncte în care ochii noştri se opresc chiar fără să vrea! Cine are capacitate să le cunoască îndeajuns? Să le ştie trecutul şi farmecul? Copii născuți departe de pământul care găzduieşte Bucureştiul, Iaşiul, Timişoara sau Constanța, dar care păstreazā în suflete mândria de a se numi români, au încercat să vi le apropie şi să se mândreascā fiecare cu “steaua” lui!

https://www.flipsnack.com/LccrVatraDigitalaRomaneasca/ora-e-c-r-ile-rom-niei.html?fbclid=IwAR0RSQ1cGaS8l6lFu5ZZMMMwWkfNAfTFkFNYmsvU-sXf7PUCKXgCGCVpf0c

5. Obiceiurile constituie o parte fundamentală a culturii și în special a culturii populare tradiționale a unei țări, ele fiind strâns legate de viața omului și de mediul în care acesta locuiește. Fiecare națiune se definește prin tradițiile sale, iar România este cunoscută pentru tradițiile și obiceiurile sale populare care s-au păstrat vii și se transmit din generație în generație. Vă invităm la lectura Cărții Tradițiilor și obiceiurilor românești!

https://www.flipsnack.com/LccrVatraDigitalaRomaneasca/cartea-tradi-iilor-i-obiceiurilor-rom-ne-ti.html?fbclid=IwAR0MtWpGFFjGTQuNCrwvWl0VPKlYn82chCcmxa8XQ6g0stIlptJ88Kop44E

6. Copiii din lumea întreagă sunt pasionați de super-eroi și se identifică în imaginea lor: vor să zboare asemeni lor, să salveze lumea, să contribuie la reușita binelui în lupta lui permanentă împotriva răului.

Și în poveștile românești personajele principale ajung la rangul de super-eroi: salvează fete de împărat, cuceresc împărății, sunt isteți și viteji, înving zmei, balauri și monștri, se transformă în păsări, albine sau focuri… Aduc liniștea în casele oamenilor în călătoria lor între lumea reală și cea imaginată.

Vă prezentăm cartea pe care au realizat-o copii din Zaragoza, după o lungă incursiune printre “Personajele din poveștile românești pentru copii”.

https://www.flipsnack.com/LccrVatraDigitalaRomaneasca/cartea-povestilor-romanesti.html?fbclid=IwAR2fCMfnxFOxg7cixOsbJr28lJgNro-ahhDI8gqiyaEuIUi37tpaguqiK50

7. O călătorie printre poeziile pentru copii din literatura română. O călătorie în care vom “cutreiera păduri” alături de Eminescu, îl vom aștepta pe Moș Crăciun lângă Otilia Cazimir, vom sta “cuminți” ca cei doi frați din poezia Elenei Farago pentru ca mama să ne poată spune poezia “Gândăcelul”. Și înspre final, vom ieși la o plimbare cu unul dintre cățeii celebri ai literaturii: Zdreanță. Veniți cu noi? 

https://www.flipsnack.com/BD5AC777C6F/poezii-pentru-copii-c-r-ile-rom-niei.html?fbclid=IwAR1kd0drKNm_Zo4d_XSygcMS2DY7AZD-P9Xo5wOwuS3ZbziVtW8xfwzwRa8

8. Al optulea volum al Cărților României este intitulat Personalități ale culturii românești.

El prezintă câteva dintre personalitățile remarcabile ale României, între secolele XIX – XXI: pictori, sculptori, muzicieni, conducători de țară sau oameni de știință. Aceștia au surpins, în ansambul activității lor, sufletul poporului român, creativitatea și originalitatea acestuia, dăruirea, credința, precum și ingeniozitatea lui. Vă invitam să îl răsfoiți! 

https://www.flipsnack.com/BD5AC777C6F/volumul-8-personalit-i-ale-culturii-rom.html?fbclid=IwAR0vIRHIMn7wRCOOknrW4mmdYgg6vMkzDLJW39lfgC-9u7e-MP16YS9nlkU

9. Pornind de la cuvintele marelui istoric și om politic Nicolae Iorga: “ Un popor care nu își cunoaște istoria și eroii e ca un copil care nu își cunoaște părinții”, câțiva elevi ai cursului LCCR din Castellon, Spania, coordonați de profesoarele lor, Valentina Belcea și Mirela Bondoc, ne invită la o călătorie în timp, cu peste două mii de ani în urmă, pentru a descoperi “părinții” României noastre de astăzi și ai limbii ce-o vorbim.

Astfel vom descoperi fapte istorice și personaje eroice care ne vor face să ne simțim mândri de obârșia noastră.

Să-i însoțim în această călătorie, răsfoind paginile volumului 9 din Cărțile României! 

https://www.flipsnack.com/BD5AC777C6F/c-r-ile-rom-niei-dacii-i-romanii.html?fbclid=IwAR1HNNWRWTeydqKeJ1kI-M1nPr_2hE6nLKtjtPj39w-HRDpJeGC7JPfieKs

10. În volumul al X-lea, elevii din San Isidro, Almeria vorbesc despre castelele din România care conservă între ziduri povești medievale cu voievozi și regi. Castele care ascund legende a căror veste s-a făcut cunoscută peste hotare, care au văzut lupte sângeroase sau care se scaldă în bijuterii și comori. Cu siguranță ați văzut multe dintre ele, cu siguranță ați încercat să le explicați prietenilor voștri de la școală că nu au existat vreodată și că nu există nici acum vampiri în Transilvania, că povestea contelui Dracula este o poveste imaginată. Cu ajutorul acestui volum, vă veți putea familiariza cu multe dintre secretele principilor medievali și ale castelelor unde aceștia au locuit.

https://www.flipsnack.com/Lccr2021VDR/cartile-rom-niei-principi-medievali-casele-din-romania.html

Felicitări, dragi elevi- Felicitazioni, cari allievi! 

Mulțumim pentru coordonare tuturor doamnelor profesoare

Angela Nicoara

Pubblicato venerdì, 21 Maggio 2021 @ 12:26:23     © RIPRODUZIONE RISERVATA